aanbestedingsnieuws

Eventhis begeleidt gemeente Hoogezand-Sappemeer bij aanbesteding nieuw belastingsysteem. Lees meer...

Eventhis begeleidt Europese aanbesteding documentcreatie en digitale handtekening voor provincie Gelderland. Lees meer...

Eventhis begeleidt aanbesteding BAG systeem gemeente Aa en Hunze Lees meer...

Eventhis begeleidt opbouw bestek Europese aanbesteding financieel management systeem voor NOFA+-gemeenten. Lees meer...

Eventhis begeleidt Europese aanbesteding BAG beheersysteem NOFA-gemeenten. Lees meer...

Aanbesteden

Aanbesteden is al een aantal jaren een begrip, zowel door de accountantscontrole op de rechtmatigheid alsook de doelmatige besteding van middelen. Helaas worstelen nog veel gemeenten met aanbestedingen en dat is zonde, omdat een goede aanbesteding veel geld en frustratie kan besparen.

Bij aanbesteden is het de kunst om de wensen van de organisatie goed neer te leggen en te verwoorden in een bestek of programma van eisen. Vaak gaat juist op dit punt veel mis bij aanbestedingen, waardoor moeilijk te herstellen problemen pas in een later stadium aan het licht komen.


Eventhis heeft voor het offertetraject een geheel eigen aanpak, waarmee iteratief en interactief een solide Bestek / Programma van Eisen wordt opgesteld. Dat onze aanpak veel klanten tevreden stelt getuigen de vele herhalingsopdrachten die wij hebben mogen ontvangen.

Eventhis kan aantonen dat de gedegen aanpak leidt tot een betere overall prijs, een toegesneden implementatietraject en duidelijkheid in de wederzijdse belangen.

Volg ons!