Zaakgericht Werken nieuws

Eventhis ondersteunt bij implementatie digitaal besluitvormingsproces gemeente Heerenveen Lees meer...

Eventhis levert projectleider implementatie Zaakgericht Werken voor de gemeente Coevorden. Lees meer...

Eventhis schrijft projectplan implementatie Zaakgericht Werken voor BMW-gemeenten Lees meer...

Eventhis begeleidt voorbereiding implementatie Zaakgericht Werken voor De Friese Meren. Lees meer...

Eventhis levert projectleider voor het afbouwen en implementeren ANDEZ II DMS en zaaksysteem voor NOFA-gemeenten. Lees meer...

Zaakgericht Werken

Zaakgericht Werken staat de laatste jaren enorm in de belangstelling. Zaakgericht Werken kent zijn oorsprong in het verbeteren van de dienstverlening naar klanten. Elke hoeveelheid werk, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden, wordt vastgelegd als zaak. Bij elke zaak hoort een zaakdossier. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) startte reeds in 2002 een werkgroep met als doel te bepalen welke gegevens van een zaak centraal op te vragen zouden moeten zijn. De werkgroep, met vertegenwoordigers van gemeenten en leveranciers, kwam met de volgende definitie van een zaak: ‘een hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden’.

Ook bedacht de werkgroep dat het organisatiebreed opslaan van alle zaakgegevens andere voordelen met zich mee zou brengen:

  • Verbetering van de bedrijfsvoering (gemeentebrede managementrapportages);
  • Effectievere handhaving (gemeentebreed alle informatie beschikbaar);
  • Integratie van kanalen (aanvragen via post, balie, telefoon en website in één overzicht);
  • Integratie in de keten (uitwisseling informatie over processen met andere (overheids-)organisaties.

Veel gemeenten zijn bezig met het invoeren van Zaakgericht Werken. Niet alleen vanuit het dienstverleningsconcept maar zeker ook vanuit de optiek van informatiebeheer. Wat betekent zaakgericht werken nu precies voor de organisatie en haar medewerkers? Welke taken heeft DIV straks nog? Hoe houden we regie op (digitaal) informatiebeheer door de verschillende afdelingen? Wat is de rol van een DMS binnen het concept van Zaakgericht Werken?

Allemaal legitieme vragen waar over nagedacht moet worden bij het invoeren van Zaakgericht Werken.

Vaak blijkt de praktijk echter weerbarstiger dan de verwachte resultaten. Naast het inzetten van goede middelen is er ook sprake van aandacht voor een veranderende procesgang die door mensen moet zijn geaccepteerd. Misschien wel de belangrijkste succesfactor: houding en gedrag. En met het laatste willen projecten wel eens te weinig rekening houden. Eventhis heeft veel trajecten achter haar naam staan waarin zaakgericht werken een hoofdrol speelt. Dus als uw organisatie aan de slag gaat met zaakgericht werken, danwel een versnelling wil realiseren: Eventhis is uw partner!

Onze ZGW diensten

  • opstellen Business Case 
  • schrijven Projectplan
  • begeleiden implementatie
  • aanbesteden zaaksysteem 

Referenties Zaakgericht Werken